1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Македонските граѓански организации учеа креирање политики на словенечките искуства

МЦМС одржа две напредни обуки за процесите за креирање политики и подготовка на закони од 28 ноември до 1 декември 2012 година во Скопје и во Маврово. Вкупно 25 претставници на граѓански организации со искуство во креирањето политики и подготовка на закони, ги разменија своите досегашни искуства, пречките со кои се соочиле и успесите кои ги постигнале во конкретни ситуации.

IMG 1155

Повеќе...

Регионални искуства во вклучување на јавноста во подготовка на закони

МЦМС во партнерство со Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) на 4 јули во Скопје организираше регионална работилница „Партнери или противници?: Размена на добри практики за следење на владините политики и процеси во земјите на проширување“. На работилницата учествуваа околу 40 претставници на граѓанските организации, владините институции и меѓународните организации од Македонија и од земјите од регионот: Косово, Црна Гора, Србија, Хрватска, Турска, Босна и Херцеговина и Словенија.

IMG 8607-1

Повеќе...

Органите на државната управа подготвени ќе ја дочекаат својата слика во „Огледалото“

Работилницата за методологијата за следење на отвореноста на органите на државната управа во подготовка на законите се одржа на 13 јуни 2012 г. во Скопје, во организација на МЦМС. Учествуваа претставници на институциите кои ќе бидат вклучени во пополнувањето на вториот прашалник за следење на вклученоста на јавноста во подготовката на законите.

IMG 0687

Повеќе...

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc