1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

МЦМС од денес (18.11.2013) започна со издавањето редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР). Ова е дел од планираните активности за следење на  отвореноста на процесите за подготовка на закони. Следењето на ЕНЕР се спроведува во рамките на проектот Огледало на Владата што е дел од Програмата на УСАИД за анти-корупција.

pregled

Целта е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации да учествуваат во раните фази на подготовката на законите.

Неделниот преглед ќе се објавува секој понеделник и ќе содржи информации за предлог законите објавени на ЕНЕР во  претходната недела. Освен тоа, ќе има и директни линкови до објавените закони па граѓаните и граѓанските организации ќе имаат можност да ја продолжат комуникацијата (преку коментирање и давање предлози) за соодветниот предлог закон, директно на самиот сајт на ЕНЕР.  

Месечниот преглед ќе се објавува секој 5-ти во месецот и ќе содржи информации за  почитувањето и за отстапките од минимално пропишаниот рок од 10 дена за консултации со јавноста (Според Деловникот за работа на Владата, Службен весник на Република Македонија бр. 36/08).

Доколку сакате да ги добивате неделните и месечните прегледи Огледало на Владата, регистрирајте се со клик на полето за регистрација:

registriraj-se

Погледнете го неделниот преглед на отворени закони на ЕНЕР бр. 1, кој се однесува на периодот од 11 до 17 ноември 2013 г.

Програмата на УСАИД за анти-корупција, ја спроведува МЦМС. Целта на програмата е зголемена информираност и знаење на граѓанските организации и граѓаните за барање отчетност од институциите како и придонес кон нивниот повисок интегритет. Партнери во спроведување на Програмата се Институтот за демократија – Социетас Цивилис, Скопје (ИДСЦС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и Транспарентност Македонија.

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc