1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Кои се можностите за вклучување во подготовката на закони

Втората основна обука на тема „Вклучување во креирање политики и подготовка на закони“  се одржа на 17 и 18 мај 2012 година во Охрид, организирана од страна на МЦМС. Претставници на граѓанските организации селектирани при повикот за учество на обуката, кои немаат претходно искуство во процесите на подготовка на закони се стекнаа со нови вештини.

IMG 5807

Повеќе...

Нови вештини за процесите на подготовка на законите

МЦМС на 19 и 20 април 2012 година во Маврово организираше основна обука на тема „Вклучување во креирање политики и подготовка на закони“. Обуката беше наменета за претставници на граѓанските организации кои немаат претходно искуство во процесите на подготовка на закони.

IMG 0384

Повеќе...

Колку се отворени државните институции

МЦМС на 23 февруари 2012 година организираше обука на тема „Методологија за проценка на отвореноста на државните институции“. Обуката беше наменета за претставници на граѓанските организации кои се активни во процесите на креирање политики и закони на национално ниво и кои имаат претходно искуство во јавно учество во процесот на подготовка на закони. Обуката ја водеше Тина Дивјак од Словенечкиот центар на невладини организации (ЦНВОС) од Љубљана.

IMG 2641

Повеќе...

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc