1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Државните институции во „Огледало“

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) на 14 јануари 2012 г. во Скопје организираше дебатата „Огледало на Владата: резултати од следење на отвореноста на институциите“. На дебатата учествуваа 25 претставници од граѓанските организации, од министерствата и други државни институции, како и од меѓународните организации.

IMG 4937

Повеќе...

Дискусија за Стратешки насоки за влијание на политиките во уште две области

По одржаната прва работилница на работната група за дефинирање конкретни решенија за подобрување на соработката на граѓанскиот сектор со органите на државната управа во процесите на подготовка на законите, на 24 и 25 декември 2012 г.  и други две работни групи сочинети од претставници од граѓански организации одржаа работилници за подобрена соработка помеѓу граѓанските организации и ресорните министерства за измени на политиките поврзани со анти-дискриминација и за политиките поврзани со даночниот третман за граѓанските организации. 

IMG 1272

Повеќе...

Преку подобра соработка до подобри закони

На 19 декември 2012 г. работна група составена од претставници од шест граѓански организации одржа работилница за дефинирање на конкретни чекори за подобрување на соработката со државните институции во процесите на подготовка на законите.

IMG 4791

Повеќе...

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc